Reality Cheb-DIVOKA - hl. foto.jpg

Stavební parcela Cheb Horní divoká


Základní:

Prodejní cena :  1 Kč
Umístění :  Háje-Horní divoká,Cheb
Obytná plocha :  26724 m2
Zařazení :  Pozemky / Parcely /

Podrobnosti:

Dostupná zařízení:

Popis:

Dovolujeme si Vám nabídnout zajímavý stavební pozemek v bezprostřední blízkosti Chebu  Háje v části zvané Horní divoká ( poblíž křížení silnice č.2143 a 2145) .

Na ploše bez mála 2,7 ha stával v minulosti statek.  Současný majitel vnesl do velmi zajímavé ( nejen ) stavební parcely hodně úsilí, a v konečném důsledku se mu citlivě podařilo zajistit pro budoucího majitele zajímané místo pro výstavbu rodinného domu obklopeného přírodou, mladým lesem  s plochou 2 ha a s perspektivnou budoucí možné těžby , včetně  vodní plochy pro možný rekreační rybolov.

Stavební parcelu protíná vlastní zpevněná komunikace zajišťující dobrou obslužnost celého pozemku. Pozemek samotný se nachází u státní komunikace vedoucí na Slapany či Svatý kříž, která se pravidelně státem udržuje,  a cca 2 km od parcely je rovněž dobré napojení na chebský obchvat.

Majitel zajistil přípojku vody a elektrické energie pro budoucí realizaci bydlení v přírodě. Je možné rovněž získat dotační titul  „ Modrá úsporám   “ na rezervoár vody dle budoucí politiky státu  v oblasti hospodaření s vodou a zachycení vody v krajině.

 

Vážnému zájemci poskytneme ucelenou informaci o možnosti výstavby, hospodaření vlastníků lesa, vodním hospodaření  a ceně samotné velmi zajímavé parcely.